Musikgesellschaft Ferenbalm - Probe (Seniorenkonzert)

Do. 14.10.2021, 20.15 bis 22.00 Uhr
Kirche, Kirchgasse 4, 3206 Ferenbalm
Musikgesellschaft Ferenbalm - Probe (Seniorenkonzert 17.10.2021)
Kontakt: Peter Rytz, Präsident Kirchgemeinderat